POMAGAMY AGNIESZCE

POMAGAMY AGNIESZCE

24 marca 2019 Bez kategorii 0

W dniu 7 lutego gościł w naszym Ośrodku Pan Bożydar Pająk – reporter Magazynu Expresu Reporterów. Zbierał informacje na temat naszej uczennicy Agnieszki Łobejko, która w czerwcu 2019 r. kończy naszą szkołę i wraca do swojego rodzinnego domu do Pereszczówki. Problem polega na tym, że dziewczyna wraz z ukończeniem szkoły traci wszelkie dochody finansowe, to jest – rentę rodzinną po zmarłym ojcu oraz pieniądze z PCPR – u na kontynuację nauki. ZUS odmówił jej przyznania renty socjalnej, uznając, że nie jest ona całkowicie niezdolna do pracy pomimo swojej niepełnosprawności. Rodzice Agnieszki już nie żyją. Mieszka ona z trzema braćmi, z których każdy jest niepełnosprawny intelektualnie. Dziewczyna nie ma żadnego oparcia w rodzinie. Nie ma nikogo, kto ją wesprze czy nią pokieruje.
Agnieszka, będąc świadoma swojej sytuacji życiowej oszczędzała każdy grosz na remont domu, który był w ruinie. Pomagały jej w tym wychowawczynie z internatu – Beata Biernacka, Joanna Kulawczuk i Magdalena Bagłajewska, które zajęły się też remontem. Przy pomocy GOPS w Drelowie znalazła się ekipa, która zrobiła nowy dach. Nauczycielki znalazły firmę remontową pani Mirosławy Suszczyk, która zaradziła problemom z ogrzewaniem poprzez montaż kominka z rozprowadzeniem ciepła. Firma wymieniła okna, wyrównała ściany przy użyciu płyt gipsowo – kartonowych, założyła nową instalację elektryczną w dwóch pokojach i w kuchni. Z nieużywanej komórki zrobiono pokój, w którym Agnieszka mogła zamieszkać. Do tej pory spała w jednym pokoju z bratem. Dzięki zaangażowaniu Wodociągów Drelów w domu Łobejków pojawiła się bieżąca woda. Nad całością działań czuwały wychowawczynie z Zalutynia. Już na początku grudnia Agnieszka wracała na weekendy do lepszego, ładniejszego domu.
Nietypowe działania szkoły w Zalutyniu wzbudziły zainteresowanie mediów. Jako pierwsza podjęła temat lokalna gazeta „Słowo Podlasia”. Potem ruszyła lawina telefonów. Bożydar Pająk, dowiedział się o naszej szkole, właśnie z tej gazety. Zaraz po nim zjawiła się pani Małgorzata Tymicka z Radia Lublin, następnie sprawą zajęło się „Echo Katolickie” i „Wspólnota Międzyrzecka”.
19 lutego 2019 r w TVP 2 o godz. 21.55 w Magazynie Expresu Reporterów ukazał się reportaż o naszej uczennicy pod tytułem „Samej będzie trudno”. Autor reportażu pokazał świat Agnieszki – jej częściowo odremontowany dom oraz naszą szkołę. Na wizytę studyjną po emisji reportażu telewizja zaprosiła przedstawicieli Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz ZUS. Niestety obie te instytucje odmówiły udziału w rozmowie na ten temat. Na wysokości zadania stanęły jak zwykle wychowawczynie. Beata Biernacka i Joanna Kulawczuk przyjęły zaproszenie Michała Olszańskiego i wystąpiły w programie na żywo, gdzie opowiadały o swojej wychowance.
Dzięki zaangażowaniu mediów znalazło się wielu ludzi dobrej woli, którzy postanowili pomóc dziewczynie.
W tej chwili rozpoczynają się prace budowlano – remontowe, których celem będzie stworzenie łazienki i instalacji ściekowej. Działania te są możliwe, dzięki wsparciu Fundacji Leny Grochowskiej oraz zaangażowaniu pani Mirosławy Suszczyk.
Mamy nadzieję, że wspólnymi siłami uda nam się stworzyć Agnieszce i jej braciom godne warunki do życia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administrator danych osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych będzie dyrektor Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Zalutyniu, Zalutyń 25, 21-530 Piszczac
Inspektor ochrony danych
Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Sebastian Bogusz. Można się z nim kontaktować
e-mailem na adres: iod@piszczac.pl
Cele i podstawy przetwarzania
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e).
Odbiorcy danych osobowych
Nie udostępniamy Państwa danych osobom trzecim
Okres przechowywania danych
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
Skip to content

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close