Spotkanie z policjantem

Spotkanie z policjantem

7 maja 2019 Bez kategorii 0

Profilaktyka procesów wychowawczych w szkole opiera się między innymi na współpracy nauczycieli z pracownikami służb specjalnych, w tym policji. W dniu 22.03.2019 r. miało miejsce spotkanie poprowadzone wspólnie z Komendą Miejską w Białej Podlaskiej, w którym uczestniczyły dzieci i młodzież Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zalutyniu. Głównym tematem spotkania była profilaktyka bezpieczeństwa w środowisku szkolnym. Cieszyło się ono dużym zaangażowaniem podopiecznych placówki – młodsze dzieci najpierw oglądały materiał filmowy przedstawiający zasady bezpieczeństwa jakie należy zachowywać w życiu codziennym, po czym miały za zadanie rozpoznać trudne sytuacje mogące mieć miejsce w trakcie szkolnych zajęć. Natomiast starsza młodzież wzięła udział w rozmowach, których celem było wyjaśnienie różnic pomiędzy wykroczeniem a przestępczością. Podczas dyskusji młodzieży z udziałem funkcjonariuszy policji poruszono takie kwestie jak: odpowiedzialność za popełnione czyny, zasady bezpieczeństwa oraz unikanie zagrożeń związanych z cyberprzemocą. Uczniowie aktywnie zadawali pytania oraz wyrażali swoje wątpliwości dotyczące różnych problemów związanych z tematem spotkania. Prowadzącymi w naszej placówce byli specjaliści do spraw nieletnich – młodszy aspirant Sylwia Jaworowska oraz st. sierż. Marcin Kozakiewicz.

Dziękujemy Komendantowi Policji w Białej Podlaskiej za współpracę, którą  prowadzimy od 2017 r., u której podstaw leży przede wszystkim czujność nad bezpieczeństwem i dobrem wychowanków SOSW.

Katarzyna Chreścionko

Administrator danych osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych będzie dyrektor Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Zalutyniu, Zalutyń 25, 21-530 Piszczac
Inspektor ochrony danych
Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Sebastian Bogusz. Można się z nim kontaktować
e-mailem na adres: iod@piszczac.pl
Cele i podstawy przetwarzania
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e).
Odbiorcy danych osobowych
Nie udostępniamy Państwa danych osobom trzecim
Okres przechowywania danych
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
Skip to content

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close