SPOTKANIE Z POLICJANTEM

SPOTKANIE Z POLICJANTEM

2 kwietnia 2020 Bez kategorii 0

11 marca 2020 r. uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Zalutyniu uczestniczyli w spotkaniu z policjantem, które poprowadził asp. szt. Stanisław Litwiniuk  z Komendy Policji w  Terespolu.

Spotkania odbyło się w dwóch blokach: dla Szkoły Podstawowej i dla uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Prowadzący spotkanie przypomniał zasady bezpiecznego poruszania się po ulicy, chodniku pieszo i podczas jazdy rowerem. Ponadto podkreślił, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe, które każdy uczeń powinien posiadać poruszając się po ulicy. Pan policjant zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dzieci w kontaktach z obcymi osobami dorosłymi oraz na zagrożenia wynikające z obcowaniem z nieznanymi zwierzętami. Gość przypomniał numery alarmowe, na które należy dzwonić w przypadku zaobserwowania sytuacji zagrażających życiu uczniów lub innych osób w otoczeniu.  Pan dzielnicowy rozmawiał z uczniami o konsekwencjach niewłaściwych zachowań w stosunku do rówieśników jak i do osób dorosłych: nauczycieli, rodziców, pań i panów z obsługi.

Największym zainteresowaniem cieszyły się opowiadania o codziennej pracy policji. Dzieci czynnie uczestniczyły w spotkaniu, dzieliły się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami oraz zadawały bardzo dużo pytań. Dzięki takim spotkaniom policjant będzie kojarzył się dzieciom, jako osoba, której nie należy się bać i do której zawsze, i w każdej sytuacji można zwrócić się o pomoc.

Druga część spotkania przeznaczona było dla uczniów SPdP. Tematem pogadanki była odpowiedzialność prawna młodzieży, agresja i przemoc wobec rówieśników i pracowników szkoły oraz zasady zachowania się obowiązujące w szkole i poza nią. Pan Policjant poruszył także temat tzw. cyberprzemocy i skutków, jakie trzeba będzie ponieść za niewłaściwe korzystanie z Internetu. Na spotkaniu uczniowie dowiedzieli się, jakie mają prawa i obowiązki w świetle prawa, kto i kiedy ponosi odpowiedzialność prawną oraz jakie postawy powinni przyjmować uczniowie, gdy są namawiani do czynu zabronionego przez prawo. Prowadzący pogadankę uświadomił uczniom, że mają prawo czuć się bezpiecznie w domu, w szkole i na ulicy. Na co dzień mogą liczyć na pomoc ludzi i organizacji, które są do tego powołane.

Po spotkaniu uczniowie w grupkach długo rozmawiali jeszcze na wyżej wymienione tematy.

Fachowe przeprowadzenie zajęć przez specjalistę w dużym stopniu przyczyniło się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych i niebezpiecznych wśród uczniów oraz, mamy nadzieję, że pozytywnie wpłynie na ich zachowanie w szkole i poza nią.

Uczniowie podziękowali prowadzącemu za wartościową i interesującą prelekcję, zapewniając, że wynieśli z niej wiele cennych informacji.

Zajęcia z przedstawicielem Policji są jednymi z wielu działań realizowanych w ramach programu wychowawczo – profilaktycznego naszej szkoły.

Urszula Niedźwiedź

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrator danych osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych będzie dyrektor Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Zalutyniu, Zalutyń 25, 21-530 Piszczac
Inspektor ochrony danych
Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Sebastian Bogusz. Można się z nim kontaktować
e-mailem na adres: iod@piszczac.pl
Cele i podstawy przetwarzania
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e).
Odbiorcy danych osobowych
Nie udostępniamy Państwa danych osobom trzecim
Okres przechowywania danych
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
Skip to content

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close