Podsumowanie akcji „ Góra Grosza”

Podsumowanie akcji „ Góra Grosza”

11 lipca 2021 Bez kategorii 0
Nasza szkoła po raz pierwszy wzięła udział w akcji „Góra Grosza”. Zbiórka monet w naszym Ośrodku trwała od listopada 2020 roku do maja 2021 roku. Wielu uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły z dużym zaangażowaniem wsparło ten cel. Zebrane monety pod koniec maja posegregowaliśmy i przesłaliśmy za pośrednictwem Poczty Polskiej do Towarzystwo Nasz Dom. W XXI edycji „Góry Grosza” zebrane monety z całej Polski zostaną przekazane na pomoc dla najbardziej potrzebujących dzieci, które nie wychowują się w swoich rodzinach, w tym na tworzenie takich programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu.
W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zalutyniu, poszczególne klasy zebrały:
Klasa III Szkoły Podstawowej – 38,46 zł
Klasa VII Szkoły Podstawowej – 47,47 zł
Klasa VIII Szkoły Podstawowej – 22,46 zł
Klasa I Szkoły Przysposabiającej do Pracy – 49,28 zł
Klasa III Szkoły Przysposabiającej do Pracy – 199,59 zł
Razem zebraliśmy: 357,26zł.
„Jeden grosz znaczy niewiele, ale góra grosza może przyczynić się do poprawy losu wielu dzieci.”
Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w akcji.
Urszula Niedźwiedź- koordynator akcji „ Góry Grosza” w SOSW w Zalutyniu.
Administrator danych osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych będzie dyrektor Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Zalutyniu, Zalutyń 25, 21-530 Piszczac
Inspektor ochrony danych
Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Sebastian Bogusz. Można się z nim kontaktować
e-mailem na adres: iod@piszczac.pl
Cele i podstawy przetwarzania
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e).
Odbiorcy danych osobowych
Nie udostępniamy Państwa danych osobom trzecim
Okres przechowywania danych
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
Skip to content

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close