ODKRYWAM SIEBIE I ŚWIAT – NOWY PROJEKT NASZEGO STOWARZYSZENIA

ODKRYWAM SIEBIE I ŚWIAT – NOWY PROJEKT NASZEGO STOWARZYSZENIA

27 stycznia 2023 Bez kategorii 0

Stowarzyszenie Społeczno – Oświatowe „Żyć Godnie” w Zalutyniu” pozyskało 40 000 zł na realizację projektu pt „Odkrywam siebie i świat”, skierowanego do naszych uczniów.

Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności życiowych, poprawa funkcjonowania psychicznego i społecznego oraz aktywizacja i zwiększenie samodzielności dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością.

W ramach projektu planowane są trzy wycieczki krajoznawcze: pieszo – rowerowa do Muzeum Leśnego w Zalutyniu oraz autokarowe do Lublina i Warszawy. W Lublinie uczniowie wezmą udział w lekcjach muzealnych w Muzeum Wsi Lubelskiej oraz zwiedzą Zamek, Stare Miasto  Ogród Botaniczny. W Warszawie poznają zabytki Starego Miasta, odwiedzą ZOO i teatr muzyczny Roma, gdzie obejrzą spektakl pt. „Księga dżungli”. W ramach zajęć pozalekcyjnych przeprowadzone będą warsztaty arteterapeutyczne z ceramiki i trening umiejętności społecznych.

Poprzez udział w projekcie uczniowie pogłębią wiedzę na temat środowiska społeczno – przyrodniczego, nabędą umiejętności radzenia sobie z emocjami, zdobędą kompetencje społeczne potrzebne w codziennym życiu i rozwiną swoje zainteresowania.

Projekt jest finansowany w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2022-23”, utworzonego przez Polsko – Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Administrator danych osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych będzie dyrektor Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Zalutyniu, Zalutyń 25, 21-530 Piszczac
Inspektor ochrony danych
Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Sebastian Bogusz. Można się z nim kontaktować
e-mailem na adres: iod@piszczac.pl
Cele i podstawy przetwarzania
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e).
Odbiorcy danych osobowych
Nie udostępniamy Państwa danych osobom trzecim
Okres przechowywania danych
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
Skip to content

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close