Świąteczne spotkanie integracyjne

Świąteczne spotkanie integracyjne

29 stycznia 2024 Bez kategorii 0

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Zalutyniu prowadzi różnorodne działania integrujące uczniów z lokalną społecznością. By przedłużyć radosny świąteczny czas, 8 stycznia zorganizowane zostało spotkanie z członkiniami kół gospodyń wiejskich, które chętnie współpracują z placówką i podejmują działania na rzecz jej wychowanków. Wśród gości znalazły się KGW z Zahorowa, KGW „Połosanki” z Połosek, KGW Dworzanki z Piszczaca, KGW „Makuszanki” z Dąbrowicy Małej oraz dyrektor GCKiS w Piszczacu pani Karolina Brodzik Zaremba. Uczniowie Ośrodka zaprezentowali przedstawienie o narodzeniu Jezusa oraz dwa układy taneczne. Młodzi artyści zachwycili swoimi talentami wokalnymi, aktorskimi i tanecznymi, wywołując wśród gości radość i wzruszenie.

Administrator danych osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych będzie dyrektor Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Zalutyniu, Zalutyń 25, 21-530 Piszczac
Inspektor ochrony danych
Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Sebastian Bogusz. Można się z nim kontaktować
e-mailem na adres: iod@piszczac.pl
Cele i podstawy przetwarzania
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e).
Odbiorcy danych osobowych
Nie udostępniamy Państwa danych osobom trzecim
Okres przechowywania danych
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
Skip to content

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close