Projekty


Z radością informujemy, że na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zalutyniu powstała Ścieżka edukacyjno – rekreacyjna z parkiem linowym, która składa się z siedmiu przystanków edukacyjnych, prezentujących walory historyczne i przyrodnicze naszego terenu oraz z Bezobsługowego Parku Linowego. Ścieżka ta składa się z 7 przystanków. Są to: Przystanek I: Bezobsługowy park linowy, przystanek II: Dworek, przystanek III: Kapliczka „Spotkanie z Maryją”, przystanek IV: „Koń-terapeuta”, przystanek V: „Ptaki polskich parków”, przystanek VI: „Od kijanki do żaby” i przystanek VII: „Ogródek sensoryczny”. Obiekt jest dostępny zarówno dla wychowanków ośrodka, jak i mieszkańców gminy Piszczac, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Celem projektu jest otwarcie Ośrodka dla lokalnej społeczności, integracja społeczna jego wychowanków, utworzenie atrakcyjnego miejsca do wypoczynku, rozwijania zainteresowań, sprawności fizycznej, wielowymiarowego obserwowania i poznawania świata. Środki na realizację tej inwestycji w wysokości 30 000 zł pochodzą z programu „Moja Mała Ojczyzna IV edycja” Fundacji BGK i zostały pozyskane przez Stowarzyszenie Społeczno – Oświatowe „Żyć Godnie” w Zalutyniu. Koszt budowy ścieżki edukacyjnej wraz z parkiem linowym wyniósł ponad 60 tys., pozostałe środki placówka otrzymała z urzędu gminy Piszczac oraz od innych sponsorów.


 

W sierpniu 2020 r. przystąpiliśmy do IV Edycji konkursu grantowego „Moja Mała Ojczyzna”, organizowanego przez fundację BGK. 29.10.2020 r. otrzymaliśmy informację o dofinansowaniu naszego projektu w wysokości 30 000 zł. Dzięki tym pieniądzom na terenie naszego Ośrodka powstanie ŚCIEŻKA EDUKACYJNO – REKREACYJNA Z PARKIEM LINOWYM.

https://www.fundacja.bgk.pl/wp-content/uploads/2018/08/Wyniki-MMO-IV-26.10.2020.pdf

We wrześniu została zakończona rewitalizacja otoczenia naszego ośrodka. Pracownicy obsługi odnowili domek ze zjeżdżalnią i zbudowali mostek na oczku wodnym. Obok placu zabaw powstała siłownia zewnętrzna. Sprzęt został zakupiony dzięki wsparciu Stowarzyszenia Społeczno – Oświatowego „Żyć Godnie”, które pozyskało środki od lokalnych przedsiębiorców. Podczas ubiegłorocznej gali „Niedźwiedzie biznesu” została przeprowadzona licytacja na rzecz wychowanków. Dzięki ofiarności i wspaniałomyślności wielu osób, dzieci, które po długiej przerwie wróciły do szkoły mają do dyspozycji mnóstwo atrakcji na świeżym powietrzu. Korzystając z pięknej pogody wypoczywają, bawią się, ćwiczą, a nawet uczestniczą w sesjach fotograficznych.

Agnieszka Lewkowicz

Administrator danych osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych będzie dyrektor Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Zalutyniu, Zalutyń 25, 21-530 Piszczac
Inspektor ochrony danych
Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Sebastian Bogusz. Można się z nim kontaktować
e-mailem na adres: iod@piszczac.pl
Cele i podstawy przetwarzania
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e).
Odbiorcy danych osobowych
Nie udostępniamy Państwa danych osobom trzecim
Okres przechowywania danych
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
Skip to content

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close