Punkt konsultacyjny

Punkt konsultacyjny dla rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zalutyniu działa nieodpłatny punkt konsultacyjny dla rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Do punktu mogą zgłaszać się wszyscy zainteresowani, nie tylko osoby, których dzieci korzystają, na co dzień z pomocy SOSW, ale również studenci, rodzice zaniepokojeni tym, czy rozwój ich dziecka jest prawidłowy.

Punkt Konsultacyjny jest czynny przez cały rok
z wyłączeniem wakacji i ferii szkolnych oraz dni świątecznych.

Szeroki zakres porad specjalistycznych obejmuje konsultacje z:
• psychologiem
• pedagogiem
• neurologopedą, logopedą
• terapeutą integracji sensorycznej
• specjalistami w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Specjaliści będą pełnili dyżury w każdy wtorek oraz środę w godz. od 10.00 do 12.00 w budynku SOS-W w Zalutyniu

Prosimy o wcześniejsze umówienie się na wizytę drogą telefoniczną.

Kontakt telefoniczny: 83 3778022 (poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 14.00).

 

W punkcie, oprócz porad dotyczących wyboru terapii, rodzice mogą uzyskać także informacje na temat kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Pomoc oferowana przez Punkt Konsultacyjny:
• diagnoza funkcjonalna, psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna,
• układanie indywidualnych programów terapeutycznych do realizacji w domu, w czasie między kolejnymi wizytami
• wskazywanie rodzicom odpowiednich działań terapeutyczno-edukacyjnych dla dzieci
• pomoc rodzinie w radzeniu sobie z trudnościami w zachowaniu i nauce szkolnej
• pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, trening umiejętności wychowawczych
• udzielenie informacji na temat instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny
• doradztwo zawodowe dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie;
• pomocy w wyborze optymalnej ścieżki edukacyjnej dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną;
• instruktaż dla rodziców dotyczący pracy terapeutycznej z dzieckiem w domu.
Nasza pomoc jest bezpłatna.

Administrator danych osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych będzie dyrektor Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Zalutyniu, Zalutyń 25, 21-530 Piszczac
Inspektor ochrony danych
Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Sebastian Bogusz. Można się z nim kontaktować
e-mailem na adres: iod@piszczac.pl
Cele i podstawy przetwarzania
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e).
Odbiorcy danych osobowych
Nie udostępniamy Państwa danych osobom trzecim
Okres przechowywania danych
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
Skip to content

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close