Standardy Ochrony Małoletnich

15 lutego 2024 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadziła do ustawy z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym regulacje prawne formułujące obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich ciążący w szczególności na szkołach, przedszkolach czy placówkach oświatowych, artystycznych, rekreacyjnych czy sportowych.


Zgodnie z przyjętą nowelizacją prawa Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zalutyniu opracował dokumentację dotyczącą standardów ochrony małoletnich.


Standardy Ochrony Małoletnich dotyczą całego personelu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zalutyniu,
wobec czego wszyscy pracownicy zostali z tymi standardami zapoznani i są obowiązani się do nich stosować.


Zachęcamy również do zapoznania się z poniższymi standardami rodziców i opiekunów naszych uczniów i wychowanków
oraz wszystkich zainteresowanych.  


Standardy Ochrony Małoletnich w SOSW w Zalutyniu

Administrator danych osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych będzie dyrektor Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Zalutyniu, Zalutyń 25, 21-530 Piszczac
Inspektor ochrony danych
Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Sebastian Bogusz. Można się z nim kontaktować
e-mailem na adres: iod@piszczac.pl
Cele i podstawy przetwarzania
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e).
Odbiorcy danych osobowych
Nie udostępniamy Państwa danych osobom trzecim
Okres przechowywania danych
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
Skip to content

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close